ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Στόχος της κυβέρνησης, η οποία στα τέλη του περασμένου έτους ψήφισε τον σχετικό νόμο, είναι σε βάθος χρόνου να φτάνουν στις αίθουσες των αρμόδιων δικαστηρίων οι 10 στις 100 υποθέσεις διαφορών.

Από τις 15 Μαρτίου για όλες τις αστικές και εμπορικές διαφορές άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά οι εμπλεκόμενοι να ακολουθούν αρχικά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης προτού καταλήξουν, εφόσον χρειαστεί, στις δικαστικές αίθουσες.

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, αποτελούμενη από τους: Ευτύχιο Νικόπουλο, Πρόεδρο, Χρυσούλα Πλατιά, αναπλ. Πρόεδρο, Δημήτριο Μελίδη, Γεώργιο Κατραχούρα, Ρωξάνη Κωστατζίκη, Δημήτριο Μάντζο, Αθανάσιο Δράγιο, Ανδρέα Νικολόπουλο, μέλη ανακοινώνει τους επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων Διαμεσολαβητών που έλαβαν χώρα στις 18-1-2020 στην Αθήνα.