Αγαπητοί συνάδελφοι διαμεσολαβητές,

Στις 15 Ιανουαρίου ξεκινά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) για τις οικογενειακές διαφορές.

Κατόπιν ανακοίνωσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών θα ήθελε να σας ενημερώσει

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος ώστε αυτό να υποστηρίζει τις διατάξεις του νέου νομικού πλαισίου (Ν. 4640/2019 Α' 190), θα χρειαστεί να εισέλθετε στην ηλεκτρονική σας καρτέλα στον ιστότοπο www.diamesolavisi.gov.gr προκειμένου να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και να συμπληρώσετε τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί.

Στις 15 Ιανουαρίου αρχίζει επίσημα η εφαρμογή του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης.

Ο νόμος 4640/2019 είναι πλέον ο νέος νόμος για τη διαμεσολάβηση που ξεκινά να εφαρμόζεται από σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις με κύριο στοιχείο την υποχρεωτική αρχική συνεδρία που θα εφαρμοστεί σταδιακά σε χιλιάδες ιδιωτικές διαφορές αυξάνοντας τη δυνατότητα επίλυσής τους εκτός δικαστηρίων.