Νέο σύστημα διαμεσολάβησης και επιδιαιτησίας για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σχεδιάζει η κυβέρνηση. 

 

Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για τη διαμεσολάβηση.

 

Έλενα Κολτσάκη, ΔΝ & Ελένη Χαραλαμπίδου, ΜΑ, Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί ένας «ερμηνευτικός» πυρετός ως προς την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και το περιεχόμενό της.

Ανακοίνωση της με αριθ.πρωτ. 5394οικ./24-01-2020 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας», με την οποία αποφασίστηκε η  δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας, το οποίο καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης   και  αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εισάγεται στην Σιγκαπούρη, με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου (Law Society), η διαμεσολάβηση ως ρήτρα σε συμφωνίες συναλλαγών για θέματα ιδιοκτησίας.