Με τον νόμο 4254/2014 η απόκτηση διαπίστευσης διαμεσολαβητή στην Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους δικηγόρους αλλά και σε άλλα επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία, ανοίγοντας  το λειτούργημα του διαμεσολαβητή σύμφωνα και με τα όσα επικρατούν στην διεθνή πρακτική.

 

Ως άμεση πρώτη κίνηση Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 του Ν. 3898/2010, κατά την 37η συνεδρίασή της αποφάσισε σχετικά με τους διαμεσολαβητές που αναγνωρίστηκαν μόνο για διασυνοριακές διαμεσολαβήσεις  ως μη έχοντες Δικηγορική ιδιότητα, ότι:

  • ...«τα πρόσωπα που έχουν διαπιστευθεί για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε διασυνοριακές διαφορές, δύνανται να διενεργούν πάσης φύσεως διαμεσολαβήσεις, οι οποίες προβλέπονται από το νόμο 3898/2010»,καθώς και
  • ...«τη συγχώνευση των δύο σχετικών πινάκων διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για διασυνοριακές και μη διαφορές που είχαν συνταχθεί και διανεμηθεί στα δικαστήρια μέχρι την ισχύ του νόμου 4254/2014».