Ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δημιουργεί για πρώτη φορά το περιβάλλον ρύθμισης του χρέους των επιχειρήσεων προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους.  Κάντε κλικ στο ΤΕΣΤ ΥΠΑΓΩΓΗΣ και μάθετε αν η επιχείρησή σας μπορεί να υπαχθεί στο νέο νόμο.   

Ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό δημιουργεί το περιβάλλον για μια συνολική διαπραγμάτευση του οφειλέτη με όλους τους πιστωτές του και το δημόσιο αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και σύνθετος στις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Είναι συνεπώς πάρα πολύ σημαντικό να διαχειριστούν τη διαδικασία της υπαγωγής μιας επιχείρησης ειδικοί αφού μπορεί τυπικά λάθη στην αίτηση υπαγωγής ή υπέρβαση προθεσμιών αλλά και ουσιαστικές παραλείψεις στον τρόπο σύνταξης των προτάσεων να οδηγήσουν τη διαδικασία σε αποτυχία και μάλιστα χωρίς να έχει το δικαίωμα η επιχείρηση να επανέλθει με νέα αίτηση, συνεπώς να αποκλεισθεί οριστικά από την υπαγωγή στο νόμο.  

Το Κέντρο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών ADR point  (www.adrpoint.gr) έχει δημιουργήσει ένα ειδικό κανάλι υποδοχής αιτημάτων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που αποτελείται από όλες τις ειδικότητες (διαμεσολαβητές, εμπειρογνώμονες, εκτιμητές και δικηγόρους) προκειμένου να διαχειριστεί με ασφάλεια αυτή τη διαδικασία, μέσα από τα γραφεία του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορείτε να κάνετε το ΤΕΣΤ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για να έχετε μια πρώτη εικόνα σχετικά με τη δυνατότητα της επιχείρησής σας να υπαχθεί στον μηχανισμό και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί τους στο info@adrpoint.gr, 2310 510005 (5 γραμμές)