Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22-1-2015 μεταξύ του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κ. Νικόλα Κανελλόπουλου,  όπου συζήτησαν το πλαίσιο και τις βάσεις για τη συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανάπτυξη του θεσμού της διαμεσολάβησης και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε κάθε Δήμο για την  σχετική ενημέρωση των δημοτών, μέσω ενημερωτικών ημερίδων και άλλων  πρόσφορων μέσων. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ είδε θετικά τη σχετική δράση και μετά την εκτενή συζήτηση θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις από το ΔΣ της ΚΕΔΕ.