Αγαπητοί συνάδελφοι διαμεσολαβητές,

Στις 15 Ιανουαρίου ξεκινά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) για τις οικογενειακές διαφορές.

Η εισαγωγή της υποχρεωτικότητας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την καθιέρωση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα το οποίο ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών στήριξε σταθερά από την πρώτη στιγμή και σε όλη τη διάρκεια μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 4640/2019. Στόχος της νέας πραγματικότητας που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου είναι η υψηλού επιπέδου παρουσία όλων των συναδέλφων διαμεσολαβητών στις αρχικές συνεδρίες και η μετατροπή όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού τους σε ολοκληρωμένες διαμεσολαβήσεις. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών θα έχει συνεχή εικόνα της εφαρμογής της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικότητας από την επικοινωνία με τα μέλη του σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Η εφαρμογή του νέου νόμου και ειδικότερα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης αναμένεται να δημιουργήσει και μια σημαντική κινητικότητα στην αναζήτηση διαμεσολαβητών. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών παρέχει το περιβάλλον διαδικτυακής προβολής όλων των συναδέλφων που αποτελούν μέλη του μέσα από την ιστοσελίδα του συνδέσμου την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε κάνοντας κλικ στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Σ.Ε.ΔΙ .Εφόσον επιθυμείτε την ενίσχυση του Συνδέσμου και σας ενδιαφέρει και η προβολή σας μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.ΔΙ έχετε τη δυνατότητα εγγραφής μέλους κάνοντας κλικ στη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Σ.Ε.ΔΙ .

Τώρα που η διαμεσολάβηση έχει το ευνοϊκό περιβάλλον να γίνει επιτέλους πράξη στη χώρα μας, διαμεσολαβητές και δικηγόροι έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουν πως υπάρχει ένας ακόμη δρόμος στην επίλυση των διαφορών.