Διανύοντας τον δέκατο χρόνο από την εισαγωγή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών πραγματοποιεί την πρώτη μεγάλη έρευνα κοινού με τίτλο «Πόσο γνωρίζουν οι Έλληνες τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» με σκοπό να αποτυπώσει το βαθμό ενημέρωσης πολιτών & επιχειρήσεων για τη διαμεσολάβηση.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και η συμπλήρωσή του θα γίνεται online με link που θα οδηγεί σε ειδική πλατφόρμα δημοσκοπικών ερευνών.

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι μικρότερη από 3 λεπτά.

Ευχαριστούμε θερμά πολίτες και επιχειρήσεις για την κοινωνική ευθύνη που δείχνουν συμμετέχοντας στην έρευνα και κοινοποιώντας το link μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συμπληρώστε την ακολουθώντας το παρακάτω link: https://s.surveyplanet.com/-avRtv7