Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα ενόψει της κινητικότητας που παρατηρείται γύρω από την αναθεώρηση διατάξεων του 4512/2018 (Νόμος για τη διαμεσολάβηση) . Ο Σ.Ε.ΔΙ έχει υποβάλλει στο υπουργείο υπόμνημα παρατηρήσεων και προτεινόμενων αλλαγών για τη βελτίωση του νόμου και για την ορθή εφαρμογή του άρθρου που προβλέπει την υποχρεωτικότητα, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου θα εφαρμοστεί από την 1η Δεκεμβρίου 2019. Ρόλος του Συνδέσμου είναι να ενεργήσει ως τεχνικός σύμβουλος στη διαμόρφωση του νέου νόμου αλλά και σε κάθε θέμα γύρω από την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην πράξη