Νέο σύστημα διαμεσολάβησης και επιδιαιτησίας για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σχεδιάζει η κυβέρνηση. 

Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για τη διαμεσολάβηση.

Έλενα Κολτσάκη, ΔΝ & Ελένη Χαραλαμπίδου, ΜΑ, Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί ένας «ερμηνευτικός» πυρετός ως προς την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και το περιεχόμενό της.

Ανακοίνωση της με αριθ.πρωτ. 5394οικ./24-01-2020 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας», με την οποία αποφασίστηκε η  δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας, το οποίο καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης   και  αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εισάγεται στην Σιγκαπούρη, με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου (Law Society), η διαμεσολάβηση ως ρήτρα σε συμφωνίες συναλλαγών για θέματα ιδιοκτησίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι διαμεσολαβητές,

Στις 15 Ιανουαρίου ξεκινά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) για τις οικογενειακές διαφορές.

Κατόπιν ανακοίνωσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών θα ήθελε να σας ενημερώσει

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος ώστε αυτό να υποστηρίζει τις διατάξεις του νέου νομικού πλαισίου (Ν. 4640/2019 Α' 190), θα χρειαστεί να εισέλθετε στην ηλεκτρονική σας καρτέλα στον ιστότοπο www.diamesolavisi.gov.gr προκειμένου να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και να συμπληρώσετε τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί.

Στις 15 Ιανουαρίου αρχίζει επίσημα η εφαρμογή του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης.

Ο νόμος 4640/2019 είναι πλέον ο νέος νόμος για τη διαμεσολάβηση που ξεκινά να εφαρμόζεται από σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις με κύριο στοιχείο την υποχρεωτική αρχική συνεδρία που θα εφαρμοστεί σταδιακά σε χιλιάδες ιδιωτικές διαφορές αυξάνοντας τη δυνατότητα επίλυσής τους εκτός δικαστηρίων.