Ο Σύνδεσμος Ελλήνων διαμεσολαβητών δημιουργεί ένα ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Σ.Ε.ΔΙ για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην πράξη. Οι συνάδελφοι διαμεσολαβητές μπορούν με την εγγραφή τους στον σύνδεσμο να γίνουν μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ, να αποκτήσουν προβολή και επαγγελματική αναγνωρισιμότητα και να συνδεθούν με πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιλύσουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση. Το ΔΙΚΤΥΟ περιλαμβάνει μια μηχανή αναζήτησης που σας επιτρέπει να αναζητήσετε διαμεσολαβητές με βάση το επώνυμο, την πόλη, το επάγγελμα (πχ δικηγόρος, οικονομολόγος κλπ) και τη φύση της διαφοράς (πχ μισθωτικές διαφορές, τραπεζικές διαφορές, εμπορικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές κλπ).