Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Διαμεσολαβητών (ΣΕΔΙ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Οι μηχανικοί γνωρίζουν τη διαμεσολάβηση: νέοι δρόμοι στο επάγγελμα και στην επίλυση των διαφορών» την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου 49


Η Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ευρύτατα διαδεδομένος στο εξωτερικό, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην επίλυση επαγγελματικών αλλά και προσωπικών διαφορών. Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος τρίτος, οποιασδήποτε επιστημονικής ειδικότητας, ειδικά καταρτισμένος στην επίλυση διαφορών, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέλος του Δημόσιου Καταλόγου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η Διαμεσολάβηση στους μηχανικούς, διοργανώνει και σας καλεί να παρακολουθήσετε εκδήλωση θεωρητικής και βιωματικής επιμόρφωσης, στην οποία θα αναπτυχθεί η Διαμεσολάβηση:
• ως θεσμός
• ως μέθοδος λύσης προβλημάτων και διαφορών
• ως επαγγελματική δυνατότητα
• ως εργαλείο αυτοβελτίωσης.
Θα αναπτυχθούν και θα διευκρινιστούν θέματα όπως:
• Τι είναι η Διαμεσολάβηση
• Ποιος μπορεί να γίνει Διαμεσολαβητής
• Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης 
• Τι σημαίνει η διαμεσολάβηση επαγγελματικά και πρακτικά για τους Μηχανικούς
Στην εκδήλωση θα κάνουν εισηγήσεις ειδικοί, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (ΣΕΔΙ), θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος, οι μέθοδοι και τεχνικές, οι επαγγελματικές ευκαιρίες.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:00-17:30 Προσέλευση
17:30-17:40 Χαιρετισμοί
Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πρόεδρος ΣΕΔΙ
17:40-17:50 Παρουσίαση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) – Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση 
Ελένη Χαραλαμπίδου, ΜΑ Diplomacy, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
17:50-18:00 Θεσμικό πλαίσιο διαμεσολάβησης – Αρχές και στάδια διαδικασίας 
Μαρία Κέκη, LLM, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
18:00-18:10 Πρακτικό επίτευξης συμφωνίας και εκτελεστότητα 
Έλσα Αδαμαντίδου, Δ.Ν., LLM, DEA, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
18:10-18:20 Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του Διαμεσολαβητή. Πιστοποίηση – ΥΔΔΑΔ – Εξετάσεις – Διαπίστευση 
Έλενα Κολτσάκη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,(ΥΔΑΔΔ, UK, USA), Μέλος Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΑΔΔ
18:20-18:30 Πλεονεκτήματα διαδικασίας – Πεδίο εφαρμογής και Μηχανικοί
Ευάγγελος Μήνος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γ.Γ. Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης
18:30-19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
19:00-19:30 Διάλειμμα
19:30-20:00 Διαδραστική παρουσίαση της έννοιας της διαμεσολάβησης
20:00-20:30 Προσομοίωση σημείων διαμεσολάβησης σε υπόθεση βασισμένη σε θέμα ενδιαφέροντος των μηχανικών
20:30-20:45 Συμπεράσματα – Κλείσιμο της εκδήλωσης